top of page

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA BİLGİSİ

Son Güncelleme Tarihi:

31.10.2022

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bir Adım Var Vakfı ("Bir Adım Var Vakfı" veya vakıf olarak anılacaktır) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden ("çerezler") faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK Kanunu") olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

İşbu Çerez Aydınlatma Metni'nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.biradimvar.com internet sitesinin ("Site") işletilmesi sırasında site ziyaretçileri ("Veri Sahibi") tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

 

Bir Adım Var Vakfı olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Aydınlatma Metni'nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayımlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Bir Adım Var Vakkfı oalrak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, Vakıf çalışan ve yöneticileriyle, danışmanlarla, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilerle paylaşabiliriz.

 

HANGİ ÇEREZLER HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR?

 

Genel Olarak Bir Adım Var Vakfı olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 

Site'nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site'de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

 

Site'yi analiz etmek ve Site'nin performansını arttırmak.

 

Örneğin, Site'nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site'yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

 

Site'nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.

 

Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site'yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

 

Bir Adım Var Vakfı olarak, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, Vakıf çalışan ve yöneticileriyle, danışmanlarla, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilerle paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

 

SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

 

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

 

PERFORMANS VE ANALİZ ÇEREZLERİ

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

 

ÇEREZLER VE AÇIKLAMALARI

 

_ga (expiration time: 2 years): Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığı hakkıda istatistiksel veriler üretmek için kullanılacak tekil bir id kaydeder. Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.

 

_gat_gtag_UA_130432006_1 (expiration time: 1 minute): Google, bu çerezi kullanıcıları ayırt etmek için kullanır.

 

_gid (expiration time: 1 day): Ziyaretçinin we sitesini nasıl kullandığı hakkında istatistiksel veriler üretmek için kullanılacak tekil bir id kaydeder.

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

 

Adobe Analytics: https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL: https://help.aol.com/articles/clear-cookies-on-a-web-browser

Google Adwords: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome: https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera: https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

 

KVKK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi www. biradimvar.com adresinde yer alan Bir Adım Var Vakfı Veri Sahibi Başvuru Formu'nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Vakfın KVK Kurulu yahut KVK sorumlusu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme haklı saklıdır.

 

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Vakıf tarafından kullanılmaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site'nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

bottom of page